Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Administratiebureau Balans kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van

de diensten van Administratiebureau Balans en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Administratiebureau Balans verstrekt. Administratiebureau

Balans kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Administratiebureau Balans GEGEVENS NODIG HEEFT

Administratiebureau Balans verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Administratiebureau Balans uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische

dienstverlening.

HOE LANG Administratiebureau Balans GEGEVENS BEWAART

Administratiebureau Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer

dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Administratiebureau Balans verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is

voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Administratiebureau Balans worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Administratiebureau Balans gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Administratiebureau Balans maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Administratiebureau Balans bij

Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics

hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten

over de Website aan Administratiebureau Balans te kunnen verstrekken en om haar adverteerders

informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Administratiebureau Balans

heeft hier geen invloed op.

Administratiebureau Balans heeft Google geen toestemming gegeven om via Administratiebureau

Balans verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@homemade-design.nl

Administratiebureau Balans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Administratiebureau Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Administratiebureau Balans maakt gebruik

van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Administratiebureau Balans

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Administratiebureau Balans op via

info@administratiebureaubalans.nl. www.administratiebureaubalans.nl is een website van

Administratiebureau Balans. Administratiebureau Balans is als volgt te bereiken:

Postadres: Burgemeester van Eetenstraat 6, 4306CW Nieuwerkerk

Vestigingsadres: Burgemeester van Eetenstraat 6, 4306CW Nieuwerkerk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 22059520

Telefoon: 06-45139825

E-mailadres: info@administratiebureaubalans.nl

Scroll to Top