Laden en lossen is niet “parkeren”, maak bezwaar tegen de parkeerboete.

Parkeren volgens de wet;

Parkeren is volgens de wet: β€˜Het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten waarop dit doen of laten niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.β€˜

Laden en lossen volgens de wet;

Onder laden en lossen verstaat de wet: β€˜Het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.’

En, zo besliste Hof Amsterdam, dat laden en lossen omvat niet slechts het in of uit de auto brengen, maar ook het ter plaatse halen of brengen van de goederen. De auto stond niet geparkeerd in de zin van de Gemeentewet: het Hof vernietigde de aanslag parkeerbelasting.

Deze uitspraak biedt perspectief op het besparen van parkeerbelasting. Als je er maar voor zorgt dat je een bed in of op uw auto vervoert, en een medepassagier bereid vindt om te verklaren dat je dat bed naar binnen aan het sjouwen was. Dit is noodzakelijk om een parkeerboete bij laden en lossen te voorkomen.

Bron: www.dezaak.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top