De zelfstandige aftrek gaat verdwijnen

Waarom is de zelfstandigenaftrek zo belangrijk?

De zelfstandigenaftrek is mogelijk als je aan het urencriterium voldoet. Zzp’ers en ondernemers met werknemers in dienst die minimaal 1225 uur per jaar aan de eigen zaak besteden, mogen gebruik maken van deze gunstige aftrekpost.
Per jaar wordt een vast bedrag vastgesteld dat je van de boekwinst mag aftrekken tijdens de aangifte inkomstenbelasting. Dat is gunstig, want zo verlaag je het deel van het inkomen waar je uiteindelijk belasting over betaalt: het belastbaar inkomen.
Lager belastbaar inkomen gunstig voor inkomensafhankelijke premies
Zelfstandigen houden op deze manier niet alleen meer over, een lager belastbaar inkomen werkt ook door in inkomensafhankelijke premies. Denk aan zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Heb ik recht op zelfstandigenaftrek?
De zelfstandigenaftrek is ooit in het leven geroepen om ondernemerschap te stimuleren. De gunstige aftrekpost is alleen bedoeld voor ondernemers die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en belasting betalen.
Een andere belangrijke voorwaarde is dus dat je minimaal 1225 uur per jaar aan de eigen onderneming besteedt (het urencriterium). De Belastingdienst kijkt naar de totale arbeidstijd die je voor je eigen zaak besteedt. Naast de uren die je voor opdrachtgevers werkt, vallen hieronder ook:
Tijd voor opleidingen cursussen
Reistijd
Tijd die je besteedt aan administratie
Waarom gaat de zelfstandigenaftrek omlaag?
In 2023 is de zelfstandigenaftrek nog € 5.030. Dit bedrag wordt in 5 jaar tijd afgebouwd naar 900,-. Veel sneller dan de overheid eerst van plan was. De reden? Het kabinet wil het belastingvoordeel van zelfstandigen verkleinen ten opzichte van werknemers in loondienst. De bedragen worden dus versneld afgebouwd; het fiscale voordeel wordt minder.
Afbouw zelfstandigenaftrek jaarlijks
Jaar
Euro’s
2022
€ 6.310
2023
€ 5.030
2024
€ 3.750
2025
€ 2.470
2026
€ 1.200
2025
€ 900


Verandert er iets in de voorwaarden zelfstandigenaftrek?
Nee. Hoewel de bedragen flink versneld worden afgebouwd, verandert er niets aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek.
Rekenvoorbeeld: netto voordeel zelfstandigenaftrek
Stel: de totale winst uit je onderneming is € 35.000 in 2023 en je hebt € 4.000 aan kosten gemaakt. De fiscale winst wordt dan:
35.000 – 4.000 = 31.000
Vervolgens pas je op de fiscale winst de zelfstandigenaftrek toe (en andere ondernemersaftrekposten, zoals ondernemersaftrek en eventueel startersaftrek als je daar nog recht op hebt).
31.000 – 5.030 = € 25.970
€ 25.970 wordt dan je belastbare omzet
Draai je eenzelfde omzet met vergelijkbare kosten in 2027? Dan ziet het er als volgt uit:
35.000 – 4.000 = 31.000 (fiscale winst)
31.000 – 900 = 30.100 (belastbare omzet)

Ga je er dan alleen maar op achteruit?
De overheid wil met de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek kleinere belastingverschillen creëren tussen zelfstandigen en werknemers. Toch zal je als zzp’er onderaan de streep niet veel verschil merken. Dit komt namelijk door wijzigingen in andere fiscale maatregelen voor zzp’ers die wél gunstig zijn voor wat je netto overhoudt.


1. Verhoging arbeidskorting
Het kabinet wil per 1 januari 2023 de arbeidskorting verhogen, met als doel werken voor iedereen aantrekkelijker te maken. Voor ondernemers met een maximaal jaarinkomen van € 115.000 zal dit gunstig uitpakken. Het plan is om de arbeidskorting in stappen jaarlijks te verhogen. Dat biedt een mooi tegenwicht aan het afbouwen van de zelfstandigenaftrek. De precieze hoogte van de arbeidskorting die je ontvangt, hangt naast inkomen ook van je leeftijd af.
2. Verlaging inkomstenbelasting
Een tweede maatregel is het verlagen van de inkomstenbelasting (tarief eerste schijf). Hier profiteert iedereen van, dus ook de zzp’ers. Het plan is om in 2023 het tarief van de eerste schijf (inkomen tot € 73.071) te verlagen van 37,07% naar 36,93%.
3. Startersaftrek blijft hetzelfde
Startende ondernemers mogen de eerste 5 jaar 3 keer gebruikmaken van startersaftrek. Dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, om zelfstandig ondernemen extra aantrekkelijk te maken. Uit de miljoenennota blijkt dat er geen plannen zijn om de startersaftrek te wijzigen.
Het is dus afwachten wat de wijziging in aftrek uiteindelijk netto voor je betekent de aankomende jaren. De fiscale verschillen zullen per kalenderjaar variëren. Maar één ding is duidelijk: iedere ondernemer betaalt mee aan de grootste koopkrachtreparatie in jaren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top